Yakutsk EAS Array

Extensive Air Showers

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
2003

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

A.V.Glushkov, V.P.Egorova, A.A.Ivanov, S.P.Knurenko, V.A.Kolosov, A.D.Krasilnikov, I.N.Makarov, A.A.Mikhailov, V.V.Olzoyev, V.V.Pisarev, M.I.Pravdin, A.V.Sabourov, I.Ye.Sleptsov, G.G.Struchkov. Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays in the Energy Region of 1017 –1020 eV by Yakutsk Array Data// Proc.28th ICRC, Tsukuba (Japan), July 31-August 7, vol.1, p.389-392.