Yakutsk EAS Array

Extensive Air Showers

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Главная Publications 2003 Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays in the Energy Region of 1017 –1020 eV by Yakutsk Array Data
Details for Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays in the Energy Region of 1017 –1020 eV by Yakutsk Array Data
PropertyValue
NameEnergy Spectrum of Primary Cosmic Rays in the Energy Region of 1017 –1020 eV by Yakutsk Array Data
Description

A.V.Glushkov, V.P.Egorova, A.A.Ivanov, S.P.Knurenko, V.A.Kolosov, A.D.Krasilnikov, I.N.Makarov, A.A.Mikhailov, V.V.Olzoyev, V.V.Pisarev, M.I.Pravdin, A.V.Sabourov, I.Ye.Sleptsov, G.G.Struchkov. Energy Spectrum of Primary Cosmic Rays in the Energy Region of 1017 –1020 eV by Yakutsk Array Data// Proc.28th ICRC, Tsukuba (Japan), July 31-August 7, vol.1, p.389-392.

Filename1 Glushkov spectrum.pdf
FilesizeEmpty
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmin
Created On: 11/05/2009 22:13
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits366 Hits
Last updated on 11/05/2009 22:16
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum